VDO จักรรีดยาง " สมพงษ์ ตะกงยาง "

Fanpage

ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์อื่นๆ


ราคาตลาดกลางยางพารา

ตะกงตับ คสล.  (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

                      

 

อุปกรณ์      แผ่นเสียบอลูมิเนียม, ยางอุดรูระบายน้ำ  ฐานรองตะกงสูง 10 cm.

 

ชื่อสินค้า    :  ตะกงตับ คสล.

ชนิดวัสดุ    :  ภายนอก คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบุ สแตนเลส 304 2B หนา 0.4 มิลลิเมตร

 

ขนาด         : 50 ช่อง ( สามารถทำยางแผ่น คิดเป็นน้ำหนักยางแห้งได้ 0.8-1.2 กิโลกรัม )   

                      น้ำหนักเปลือก 325 Kg (ประมาณ 380 Kg) ขนาดด้านนอกประมาณ 72 x 1370 x 43 cm.            

                    ขนาดด้านในประมาณ    60 x 1270 x 38 cm.

 

                   : 50 ช่อง ( สามารถทำยางแผ่น คิดเป็นน้ำหนักยางแห้งได้ 0.8-1.0 กิโลกรัม )   

                      น้ำหนักเปลือก 300 Kg (ประมาณ 355 Kg) ขนาดด้านนอกประมาณ 67 x 1300 x 43 cm.            

                     ขนาดด้านในประมาณ    55 x 1220 x 38 cm.

 

                   : 68 ช่อง ( สามารถทำยางแผ่น คิดเป็นน้ำหนักยางแห้งได้ 0.8-1.2 กิโลกรัม )   

                      น้ำหนักเปลือก 410 Kg (ประมาณ 480 Kg) ขนาดด้านนอกประมาณ 72 x 1830 x 43 cm.            

                     ขนาดด้านในประมาณ    60 x 1730 x 38 cm.

 

ภาพการติดตั้งและการทำงาน

สมพงษ์ ตะกงยาง : ผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการทำ ยางพารา รายใหญ่ของประเทศไทย

spt-rubber.com : เป็นเว็บไซด์ที่เปิดขึ้นเพื่อให้บริการทางผลิตภัณฑ์ และสาระความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่ทุกท่าน
นอกจากนั้น spt-rubber ยังแนะนำเทคนิคและให้ความรู้ในการปลูกยางพารา สำหรับชาวไร่และเกษตรกรทั้งมือใหม่และมืออาชีพ รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจและอาชีพนี้
หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง ตะกงยาง ตะกงตับ และยางพารา ก็สามารถเข้ามาศึกษาเพื่อประเทืองปัญญาแก่ท่าน

ทั้งยังมีราคายางพาราวันนี้ และแนะนำเทคนิคการปลูกยางพารา ตะกงตับและข่าวสารเกี่ยวกับ ยางพารา โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพนี้คือ
การเลือกพื้นที่เพาะปลูก พันธุ์ การจัดการ และทุนที่ต้องจัดการให้ดี