VDO จักรรีดยาง " สมพงษ์ ตะกงยาง "

Fanpage

ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์อื่นๆ


ราคาตลาดกลางยางพารา

สาธิตการใช้งานตะกงตับ 

 


 

 

การทำยางแผ่นด้วยตะกงตับ

              ก่อนที่เราจะเริ่มขั้นตอนการผลิตยางแผ่นด้วยตะกงตับนั้น เราจำเป็นต้องทราบก่อนว่า น้ำยางสดที่เรานำมานั้น จะมีส่วนผสมของน้ำและเนื้อยางแห้ง โดยปกติแล้วเนื้อยางแห้งหรือที่เราเรียกกันทางด้านวิชาการคือ DRC (Dry Rubber Content) ซึ่งค่า DRC เราสามารถหาค่าที่แน่นอนได้หากเรานำน้ำยางสดตัวอย่าง โดยนำน้ำหนักหลังอบแห้งเปรียบเทียบกับน้ำหนักก่อนอบแห้ง แต่ส่วนใหญ่เราจะประมาณอยู่ที่ 30% ของน้ำหนัก เช่น ถ้าน้ำยางสดหนัก 1 กิโลกรัม จะมีเนื้อยางจริง 0.3 กิโลกรัม ดังนั้นถ้าเราต้องการให้น้ำหนักยางแผ่นที่ทำจากตะกงตับหนัก 0.8 กิโลกรัม (น้ำหนัก 0.75-0.85 กิโลกรัม แผ่นยางยิ่งมีสีเหลืองสวยและคุณภาพยางดี) เราต้องใช้น้ำยางสด 0.8/DRC ประมาณ 2.7 กิโลกรัมต่อ 1 ช่องตะกงตับ ดังนั้นหากเราต้องการผลิตยางแผ่น 50 แผ่น เราต้องใช้น้ำยางสดเท่ากับ 2.7x50 เท่ากับ 135 กิโลกรัม เทน้ำยางสดผ่านกรองลงในตะกงตับ หลังจากนั้นให้เราเติมน้ำสะอาดตามลงไปโดยให้ระดับน้ำที่ผสมกับน้ำยางสดอยู่ต่ำกว่าขอบบนของตะกงตับประมาณ 1.5 นิ้ว  

             การใช้น้ำกรดฟอร์มิค เป็นสิ่งที่สำคัญ หากใช้ปริมาณไม่เหมาะสมก็จะเกิดปัญหาได้ดังนั้น       ต้องทำสารละลายกรดฟอร์มิกให้มีความเข้มข้น 2.0-2.5% ก่อนนำไปใช้ (การทำให้กรดเจือจางมาก จะทำให้น้ำกรดที่เจือจางผสมกับน้ำยางได้ดีอย่างทั่วถึงและรวดเร็วขึ้น) โดยปกติเราต้องใช้ฟอร์มิคที่เจือจากแล้ว    300 ซีซี ต่อ 1 ช่องตะกงตับ หากเราต้องการทำยางแผ่นจากตะกงตับที่ 50 แผ่นเราต้องใช้น้ำกรดฟอร์มิคที่เจือจากแล้วเท่ากับ 300x50 เราต้องใช้กรดประมาณ 15 ลิตร โดยเราสามารถเตรียมกรดเจือจางได้ตามสูตรการเตรียมสารละลายดังนี้

M1*V1 = M2*V2

โดย M = ความเข้มข้น และ V = ปริมาตร

              ความเข้มข้นของน้ำกรดฟอร์มิก โดยทั่วไปจะมีความเข้มข้น 90 % (ในท้องตลาดมีตั้งแต่ 85-94 %) สมมุติว่าเราต้องการน้ำกรดฟอร์มิคเจือจาง 2.5% ที่ 15 ลิตร เราก็สามารถคำนวนได้ดังนี้

(90%) V1 = (2.5%) (15 ลิตร)

 ดังนั้นเราต้องใช้น้ำกรดฟอร์มิคเข้มข้นเท่ากับ V1 = (2.5%) (15) / (90%) = 0.416 หรือ 0.4 ลิตร ผสมน้ำสะอาด 15 ลิตร

              กรดฟอร์มิค เป็นกรดอ่อนกว่า กรดซัลฟูริค แผ่นยางดิบที่ทำจากกรดฟอร์มิคจะไม่เหนียวเนอะหนะ, ไม่มีกลิ่น, แผ่นยางมีคุณสมบัติยางดี และสลายตัวได้เร็วกว่ากรดซัลฟูริค ส่วนใหญ่เกษตรกรได้หันมาใช้กรดฟอร์มิค ในการทำยางแผ่นกันมากขึ้น

 

ขั้นตอนการทำยางแผ่นด้วยตะกงตับ ชนิด 50 แผ่น


 

 

 

1.  ใส่น้ำยางสดลงในตะกงตับ ขั้นตอนนี้ต้องทำผ่านกรองเพื่อดังสิ่งสกปรก ในที่นี้จะใช้น้ำยางสดประมาณ 135 กิโลกรัม (ในที่นี้สมมุติว่าค่า DRC 30% และต้องการน้ำหนักยาง 800 กรัมต่อแผ่น) ในรูปจะเห็นว่ามีการทำไม้วัดระดับไว้เพื่อสะดวกในการทำงาน หลังจากนั้นให้เราใส่น้ำสะอาดลงไปจน ระดับโดยรวมอยู่ต่ำกว่าขอบบนของตะกงตับ ประมาณ 1.5 นิ้ว  แล้วคน 3-4 เที่ยวให้น้ำยางสดและน้ำเข้ากันอย่างทั่วถึ

 

 

 

2. ใส่สารละลายกรดฟอร์มิคเจือจาง ที่เตรียมไว้ จำนวน 15 ลิตร กวนประมาณ 10-12 เที่ยวจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอย่างทั่วถึง ในขั้นตอนนี้ให้สังเกตุว่าจะเกิดฟองหนืดและขณะกวนจะรู้สึกได้ถึงความหนืดของน้ำยา

 

 

3. ใช้แผ่นเสียบกวาด และตักฟองอากาศ ควรตักฟองอากาศจนเหลือน้อยที่สุด ฟองที่ตักออกสามารถที่จะทำเป็นขี้ยางได้  (ไม่ควรนำไปทิ้ง เพราะสามารถนำไปทำเป็นขี้ยางได้) นำแผ่นเสียบ ช่องที่ 10, 20, 30…จากซ้ายไปขวา (หรือจากขวามาซ้ายก็ได้ตามถนัด) จนสุดตะกง จากนั้นเสียบแผ่นเสียบลงในช่องที่ว่างจนเต็ม (การเสียบดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้น้ำยางในตะกงล้นออกมา เพราะถ้าเราเสียบไล่ไปที่ละแผ่นจะทำให้ระดับน้ำยางที่อยู่ในตะกงแผ่นหลังๆ สูงขึ้นจนทำให้น้ำยางอาจจะล้นออกจากตะกง) และเมื่อเสียบแผ่นจนเสร็จก็ปล่อยทิ้งไว้จนยางแข็งตัวพอดี ซึ่งอาจจะใช้เวลา 30-45 นาที

 

 

 

4. ถอดแผ่นเสียบที่ละแผ่นไปตามลำดับ (ก่อนถอดแผ่นเสียบควรเติมน้ำสะอาดลงในตะกงตับ โดยให้น้ำที่เติมลงไปถ่วมแผ่นยางเล็กน้อย จะทำให้การถอดแผ่นง่ายขึ้น)

 

 

 

5. นำแผ่นยางจากตะกงตับมาเตรียมเข้าเครื่องรีดเรียบ เพื่อให้ยางเข้าจักรรีดได้ง่าย เราควรแต่งหัวแผ่นยางให้เฉียงเข้าด้านในเล็กน้อยในกรณีที่จักรมีถาดรอง ให้ใช้มือกดส่งตรงกลางของหัวแผ่นยาง ให้เข้าไปที่ขอนรีดยางก่อนด้านข้างของแผ่นยางทั้งสองข้าง

 

 

 

6. นำแผ่นยางที่ผ่านการรีดดอก ที่อยู่ในภาชนะรองรับที่มีน้ำอยู่ (การขึ้นดอกเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวการระบายความชื้นของยางแผ่น โดยยังรักษาขนาดของแผ่นยางไว้ให้ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป) นำไปผึ่งใน ที่โล่งแจ้ง (ไม่โดนแดดจัดมาก) 1 วัน แล้วนำมาพาดไว้ประมาณ 5-8 วัน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

ภาพการติดตั้งและการทำงาน

สมพงษ์ ตะกงยาง : ผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการทำ ยางพารา รายใหญ่ของประเทศไทย

spt-rubber.com : เป็นเว็บไซด์ที่เปิดขึ้นเพื่อให้บริการทางผลิตภัณฑ์ และสาระความรู้สำหรับชาวสวนยางพารามือใหม่ทุกท่าน
นอกจากนั้น spt-rubber ยังแนะนำเทคนิคและให้ความรู้ในการปลูกยางพารา สำหรับชาวไร่และเกษตรกรทั้งมือใหม่และมืออาชีพ รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจและอาชีพนี้
หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง ตะกงยาง ตะกงตับ และยางพารา ก็สามารถเข้ามาศึกษาเพื่อประเทืองปัญญาแก่ท่าน

ทั้งยังมีราคายางพาราวันนี้ และแนะนำเทคนิคการปลูกยางพารา ตะกงตับและข่าวสารเกี่ยวกับ ยางพารา โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพนี้คือ
การเลือกพื้นที่เพาะปลูก พันธุ์ การจัดการ และทุนที่ต้องจัดการให้ดี